شرایط و قوانین

مشتریان گرامی قبل از شروع به نکات زیر توجه فرمایید:
1 .مجموعه تعهدی در قبال حذف فاکتور های ثبت شده نخواهد داشت . قبل از ثبت فاکتور و
پرداخت نهايي فايل خود را بررسي کنيد ( به لحاظ سايز ، تعداد لت ، مبلغ ، سرعت چاپ ، یکرو و
يا دورو بودن و …)
2 .مجاز بودن سفارشات ارسالي ) به صورت حضوری و يا اینترنتي ( طبق قوانين وزارت ارشاد
اسلامی الزاميست.
3 .اگر سفارشاتي که ممنوعيت چاپي دارند مانند ) تصوير پول، انواع فال و تاتو، تصاوير بانوان )
چهره يا اندام (، آموزش رقص ، تصاوير بدنسازی ، طرح های ورق های بازی يا مشابه آن، نصب
آنتن ماهواره ای ، شرکت های هرمي، عکس چهره ائمه اطهار و … توسط شما ثبت شود و
درصورتي که از چشم متصدی کنترل مجتمع خانم چاپ دور بماند و وارد پروسه چاپي شود اين
سفارش ها توسط مجتمع امحاء خواهد شد و غير از هزينه سفارش ، کليه مسئوليت این امر، اعم
از جريمه های نقدی و کيفری به عهده سفارش دهنده مي باشد، لذا در هنگام ثبت سفارش خود،
اين مهم را در نظر بگيريد.
4 .در اين ميا ن سفارشاتي هستند که جهت ثبت آن نياز به ارائه مجوز مي باشد که تعدادی از
آنها به شرح زير است : آرم شرکت های دولتي – انواع برچسب های تمام التين – مواد دارويي –
مواد شيميايي – انواع کارت ضمانت – برچسب های راهنمايي و رانندگي – برچسب مواد غذايي –
تجهيزات پزشکي – مواد آرايشي و بهداشتي و…
-9در صورتيکه به هر گونه خطا برخورد کرديد ، مراتب را از طریق پشتيباني به اطلاع ما برسانيد.
تلفن های تماس با پشتيباني :02144848152